• Cách tính m2 xây dựng nhà phần thô

  Cách tính m2 xây dựng nhà phần thô

  Cách tính m2 xây dựng phần thô Cách tính 1: . Móng băng từ 30% > 50% đơn giá xây thô. . Diện tích xây dựng các tầng, kể cả chuồng cu cầu thang tính 100% đơn giá VD: Quy mô công trình là : Rộng 5m x...
 • Làm thế nào tránh phát sinh chi phí xây nhà và sửa nhà

  Làm thế nào tránh phát sinh chi phí xây nhà và sửa nhà

  Cách tính toán phát sinh chi phí xây dựng nhà và sửa nhà Có nhiều điều than phiền của quý khách trên khắp các diễn đàn về xây dựng là sợ nhất là phát sinh vượt quá dự trù kinh phí khi xây dựng...
 • Chi phí xây dựng nhà

  Chi phí xây dựng nhà

  Đơn giá xây dựng nhà * Chi phí xây dựng nhà Ở đâu hay bất cứ một quy trình xây dựng nào cũng đều có những nguyên tắc chung , từ đó đưa ra những phương thức để làm việc cụ thể và hiệu...
 • Cần lưu ý gì khi giao khoán vật tư và nhân công

  Cần lưu ý gì khi giao khoán vật tư và nhân công

  Cần lưu ý khi giao khoán vật tư thô và nhân công hoàn thiện Xây dựng phần thô ở địa bàn Tphcm được hiểu cụ thể là nhà thầu cung cấp chủng loại vật tư cho công trình cần sử dụng, được...
 • Các hư hỏng để sửa chữa lại nhà

  Các hư hỏng để sửa chữa lại nhà

  Các hư hỏng để sửa chữa một căn nhà Những nguyên nhân cơ bản này thường được cập nhật và quan tâm thường xuyên do phía chủ nhà đóng góp ý kiến qua các năm sử dụng , rất mong quý vị theo...
 • Bảng giá xây dựng nhà năm 2017- 2018

  Bảng giá xây dựng nhà năm 2017- 2018

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 1

  Công ty Xây dựng nhà quận 1

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để tư...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 2

  Công ty Xây dựng nhà quận 2

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 3

  Công ty Xây dựng nhà quận 3

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 4

  Công ty Xây dựng nhà quận 4

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 5

  Công ty Xây dựng nhà quận 5

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 6

  Công ty Xây dựng nhà quận 6

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 7

  Công ty Xây dựng nhà quận 7

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 8

  Công ty Xây dựng nhà quận 8

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 9

  Công ty Xây dựng nhà quận 9

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 10

  Công ty Xây dựng nhà quận 10

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 11

  Công ty Xây dựng nhà quận 11

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận 12

  Công ty Xây dựng nhà quận 12

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận tân bình

  Công ty Xây dựng nhà quận tân bình

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận tân phú

  Công ty Xây dựng nhà quận tân phú

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận bình tân

  Công ty Xây dựng nhà quận bình tân

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận phú nhuận

  Công ty Xây dựng nhà quận phú nhuận

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận gò vấp

  Công ty Xây dựng nhà quận gò vấp

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận bình thạnh

  Công ty Xây dựng nhà quận bình thạnh

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Công ty Xây dựng nhà quận thủ đức

  Công ty Xây dựng nhà quận thủ đức

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...
 • Xây Dựng nhà ở quận 10

  Xây Dựng nhà ở quận 10

  Giống như những công ty xây dựng khác trên địa bàn TPHCM, Bách Khoa đưa ra những tiêu chí và bảng giá xây dựng nhà để cùng quý khách giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trước khi chọn nhà Thầu để...

Liên hệ

Bách khoa xây dựng