Đổ bê tông

Đổ bê tông là hình thức vật thể xây dựng được liên kết với bằng vữa thi công gồm các thành phần chính : cát xi măng đá ...v.v. Nhằm đưa đến hình thành mặt phẳng có khả năng chịu lực là dựng hình.

Đổ bê tông được đưa vào danh mục bảng giá sửa chữa nhà tphcm

Đổ bê tông gồm có:

Đổ bê tông dầm

Đổ bê tông sàn

Đổ bê tông mái

Liên hệ

Bách khoa xây dựng