Quy cách gạch làm tường 100, tường 200

Kích thước gạch nung tiêu chuẩn của Việt Nam: 220 X 105 X 55mm

Cường độ chịu lực của gạch máy:                                R = 75 – 200kG/cm2

Cường độ chịu lực của gạch thủ công:                         R = 35 – 75kG/cm2

Chiều dài gạch tiêu chuẩn bằng hai lần chiều rộng của viên gạch cộng với mạch vữa. Chiều rộng viên gạch bằng hai lần chiều cao của viên gạch cộng với mạch vữa. Nói chung người ta dùng vữa tam hợp hoặc dùng vữa ximăng cát để xây tường gạch. Chiều rộng mạch vữa của tường gạch là 10mm.

Tường gạch xây đặc thường có:

–   Tường nửa gạch: thực tế dày 105mm, thường gọi là tường 11 kể cả vữa là 14, còn gọi là tường con kiến.

HAY GỌI LÀ TƯỜNG 100

Tường một gạch: thực tế dày 220mm, thường gọi là tường 22, kể cả vữa là 25.

HAY GỌI LÀ TƯỜNG 200

–    Tường gạch rưỡi: thực tế dày 335mm, thường gọi là tường 33, kể cả vữa là 37.

– Tường hai gạch: thực tế dày 450mm, thường gọi là tường 45, kể cả vữa là 48cm (thường chỉ dùng làm móng cho nhà gạch chịu lực).

Liên hệ

Bách khoa xây dựng