Xây tường 100, xây tường 200

Xây tường có các tiêu chí bao gồm cả quy cách và kĩ thuật xây.

Xây hàng gạch đầu tiên định vị chân tường. 
Căng dây lèo, để khi xây đảm bảo tường thẳng đứng. Câu gạch (bắt mỏ) liên kết góc giữa hai tường. 
Trước khi xây tường phải khoan bắt thép neo, bát liên kết giữa vách bê tông với tường gạch. 
Ở vị trí sẽ đổ trụ bê tông (cột kẹp) phải đặt thép liên kết giữa tường xây với trụ bê tông (cột kẹp). 

Với tường 100 xây cách 4-5 hàng gạch, phải trải lớp lưới thép dọc tường để liên kết các viên gạch. 
Với tường 200 cứ cách 4-5 hàng gạch dọc, xây 1 hàng gạch ngang liên kết. 

Khi xây, phải trải nilông dưới chân tường giữ cho sàn bê tông không bị vữa dính bẩn. 
Khi xây tường thường xuyên:
Kiểm tra mặt phẳng tường.  
Kiểm tra chất lượng mạch vữa.  
Quét sạch vữa bẩn trên mặt tường. 
Kết thúc ca làm phải tưới nước giữ ẩm tường. 
Đà lanh tô khi đổ ăn sâu vào 2 bên  tường gạch đinh tối thiểu 20cm.
Tường xây xong, sau khoảng 24 tiếng xây hàng gạch nghiêng chèn đầu tường. 

 

Đọc thêm

Đục gạch nền nhà

Đục gạch tường

Cắt, phá sàn bê tông

Đập tường 10

Đập tường 20

Đào móng nhà

Tháo mái tôn

Tháo trần thạch cao la phông nhựa

Liên hệ

Bách khoa xây dựng